top of page

Política de privacitat

Avís legal:

Associació Esportiva Píbody

G-25809245

Av. El Segre, 7 ·25007· Lleida

650771269

associacioesportiva@pibody.org

Política de Privacitat:

Totes les dades facilitades pels usuaris i subscriptors d'aquesta web són confidencials i exclusivament d'ús intern per a www.pibody.org. L'Associació Esportiva Píbody no vendrà ni compartirà aquesta informció privada a ninguna altra empresa.

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà de qualsevol formulari d'aquesta web, o bé per la recepció de correus electrònics, s'incorporaran en un fitxer creat per l'Associació Esportiva Píbody per a l'enviament d'informació de l'entitat.

L'usuari autoritza amb aquest acte a l'Associació Esportiva Píbody a tratar les dades per a les finalitats expresades en cada cas i, per tant, autoritza a incorporar aquestes dades als seus fitxers o tractaments d'acord amb el que s'estableix a la Lley Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de Dades de caràcter Personals (LOPDP) i altra normativa aplicable (consultar aepd.es)

L'usuari que facilita dades de caràcter personal a l'Associació Esportiva Píbody, podrà exercir els seus drets d'accés, rectificant, cancelant i oposant-se, d'acord amb lo establert en la LOPDP, dirigint-se de qualsevol forma o per qualsevol mitjà a aquesta entitat.

bottom of page