top of page

Gràcies per ajudar-nos a seguir dibuixant somriures i a lluitar per la inclusió a través de l'esport!!

El projecte Pídody s'ubica dintre d'una Associació Esportiva sense ànim de lucre. Per les característiques dels nostres nens i nenes els recursos humans que es necessiten per atendre'ls són molt nombrosos. Per això, necessitem recursos econòmics per poder dur a terme les nostres activitats. Qualsevol aportació serà de gran ajuda per tal de donar un servei de qualitat a l'alçada del que els nostres infants i adolescents mereixen.

Com pots col·laborar?

Fes-te Teamer

Píbody

15€ al mes

Fes una donació

Qualsevol ajuda serà benvinguda

*Per fer una donació pots fer una transferència bancària al nostre número de compte

IBAN / ES85 0081 0091 5500 0182 0688. 

Si tens cap dubte, posa't en contacte amb nosaltres a: associacioesportiva@pidody.org. Moltes Gràcies.

Avantatges fiscals de les donacions!

 

La reforma fiscal millora els avantatges tant per a persones fisíques (IRPF) com per a persones jurídiques (Impost sobre Societats) que fan donacions a fundacions o associacions declarades d'utilitat pública. D'aquesta manera es pretén afavorir les noves donacions i l'increment de les aportacions dels actuals donants.

 

Persones físiques

A partir de l’1 de gener de 2016, les persones físiques que col·laborin amb fundacions o associacion es poden beneficiar d'un 90% de deducció a la declaració d’IRPF per als primers 150€ de la seva donació (aquests imports deduïbles estan limitats a un 10% de la base liquidable de l’IRPF del donant). A més, els donants podran aplicar una deducció del 50% a la quantitat donada que excedeixi els 150€, si han fet donatius a la mateixa entitat els últims tres anys, o bé un 45% de forma general:

Abans, una persona física que durant l’exercici 2015 havia fet una donació de 320€  podia deduir quasi 170€, de forma que el seu cost efectiu era de 150€. Ara, gràcies a la reforma fiscal aprovada, aquesta mateixa persona podria augmentar la seva donació fins a 395€ mantenint el mateix cost final de 150€. Si a més, fos donant habitual la deducció encara seria major!

 

 

 

 

 

Empreses - Persones jurídiques (organitzacions)

Amb relació a les donacions de persones jurídiques (empreses, entitats, etc.), la reforma fiscal no varia el percentatge de deducció del 35% en l’impost sobre societats, però s'afegeix un increment de la deducció per a aquelles empreses que en els dos anys immediatament anteriors hagin fet una donació amb dret de deducció a la mateixa entitat per un import igual o superior en cadascun d'ells al de la nova donació:

Impost sobre Societats  - Exercici 2014 -Exercici 2015 - Exercici 2016 i següents

Donacions puntuals35%

Donacions pluriennals*135%37,5%40%

Límit de deducció de la base liquidable10%

 

*Donacions a la mateixa entitat durant 3 anys o més.

Aquests imports deduïbles, segueixen limitats a un 10% de la base imposable de l'Impost sobre Societats de la persona jurídica donant.

A diferència del cas de les persones físiques, les quantitats que excedeixin aquest límit es podran deduir ens els períodes impositius que finalitzin en els deu anys immediats i successius, és a dir, encara que no hi hagi prou base imposable per poder gaudir totalment de les desgravacions, aquestes no es perden, sinó que es podran deduir posteriorment, si el donant té beneficis en els anys següents.

 La nova Llei 27/2014, de 27 de novembre de 2014, de l’Impost sobre Societats, vigent des del passat 1 de gener de 2015, modifica la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

bottom of page